دعوت از پذيرفته شدگان دكتري بدون آزمون براي مصاحبه حضوري

 از پذيرفته شدگان دكتري بدون آزمون ( استعدادهاي درخشان)

كه اسامي آنان در ذيل آمده است ، دعوت مي شود كه

در روز دوشنبه مورخ 20/ 95/10 در ساعت 13 تا 14 جهت

 انجام مصاحبه در دانشكده فيزيك حضور يابند

1. علي مسعودي

2. معصومه داودي نيا

3. معصومه سادات موسوي دار امرودي

4. روشنك محمدي سياه بومي

5. مينا ربيع زادہ

 

                                                                                  

تعداد بازدید:
302
تاریخ:
1395/10/15
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
خيابان شريعتي - خيابان شهيد مجتبايي - كوچه شهيد كاويان - پرديس علوم 


تلفن پرديس علوم : 22853308
تلفن مستقيم دانشكده فيزيك: 22857080   
شماره دورنگار مستقيم دانشكده فيزيك:23064218  
دورنگار پرديس علوم: 22853650   
كدپستي: 49611-15418 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.