دعوت از پذيرفته شدگان دكتري بدون آزمون براي مصاحبه حضوري

 از پذيرفته شدگان دكتري بدون آزمون ( استعدادهاي درخشان)

كه اسامي آنان در ذيل آمده است ، دعوت مي شود كه

در روز دوشنبه مورخ 20/ 95/10 در ساعت 13 تا 14 جهت

 انجام مصاحبه در دانشكده فيزيك حضور يابند

1. علي مسعودي

2. معصومه داودي نيا

3. معصومه سادات موسوي دار امرودي

4. روشنك محمدي سياه بومي

5. مينا ربيع زادہ

 

                                                                                  

تعداد بازدید:
291
تاریخ:
1395/10/15
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.