اطلاعيه شماره 3- زمان بندي مصاحبه داوطلبان دكتري 96 گرايش هسته اي

 

زمان بندي مصاحبه داوطلبان دوره دكتري فيزيك گرايش هسته اي (روزانه و نوبت دوم) و استعداد درخشان در روز يكشنبه 21 خرداد ماه 96 به شرح ذيل مي باشد:

 

گرايش هسته اي

 

12.30-09.30

عبداله زاده معصومه

يزداني محمدصادق

صافي نيا طالب

رمضاني سيده مريم

قايمي سيدمسعود

رحمان پوركلور انسيه

راشدمحصل پوريا

گائيني محمدرضا

خدابنده بايگي ويدا

حمزه لوپاك حسين

طيب فرد اسماعيل

حسيني سيده كلثوم

كاوسي اميد رضا

ورشابي محمدعلي

عبادي حامد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
استعداد درخشان
 

14.30-13.30

ربيع زاده مينا

جانجان شهره

نوريان ثمرين صبا

نظري فرزانه

فتحي عاطفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده فيزيك

تعداد بازدید:
281
تاریخ:
1396/03/15
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.