اطلاعيه شماره 5- ليست تكميلي زمان بندي مصاحبه داوطلبان دكتري 96 گرايش هسته اي

 زمان بندي مصاحبه داوطلبان دوره دكتري فيزيك گرايش هسته اي (روزانه و نوبت دوم)

در روز يكشنبه 21 خرداد ماه 96 به شرح ذيل مي باشد:

 

گرايش هسته اي

 

16.30-14.30

ايماني زينب سادات

جعفري نفيسه

عطارزاده نياسري سميه

مظللوم ديزجي بهاره

شاهنده كرمي نرگس

ميراخواري مهدي

نصيري پدرام

ايماني قينرچه عبدالله

صالحيان متي كلايي مهرداد

گودرزي فر فريبا

رضايي بينالان مريم

پيلتن محمد صادق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده فيزيك

تعداد بازدید:
116
تاریخ:
1396/03/20
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.