اطلاعيه شماره 5- ليست تكميلي زمان بندي مصاحبه داوطلبان دكتري 96 گرايش هسته اي

 زمان بندي مصاحبه داوطلبان دوره دكتري فيزيك گرايش هسته اي (روزانه و نوبت دوم)

در روز يكشنبه 21 خرداد ماه 96 به شرح ذيل مي باشد:

 

گرايش هسته اي

 

16.30-14.30

ايماني زينب سادات

جعفري نفيسه

عطارزاده نياسري سميه

مظللوم ديزجي بهاره

شاهنده كرمي نرگس

ميراخواري مهدي

نصيري پدرام

ايماني قينرچه عبدالله

صالحيان متي كلايي مهرداد

گودرزي فر فريبا

رضايي بينالان مريم

پيلتن محمد صادق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده فيزيك

تعداد بازدید:
142
تاریخ:
1396/03/20
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
خيابان شريعتي - خيابان شهيد مجتبايي - كوچه شهيد كاويان - پرديس علوم 


تلفن پرديس علوم : 22853308
تلفن مستقيم دانشكده فيزيك: 22857080   
شماره دورنگار مستقيم دانشكده فيزيك:23064218  
دورنگار پرديس علوم: 22853650   
كدپستي: 49611-15418 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.