اطلاعيه شماره2- جدول زمان بندي ثبت نام حضوري ازكليه پذيرفته شدگان دكتري وارشد سال96

 

الف- جدول زمان بندي ثبت نام حضوري از پذيرفته شدگان مقطع دكتري سال96

 

گرايش

روز و تاريخ مراجعه

ساعت مراجعه

فيزيك حالت جامد

 

شنبه 25/06/96

08.30 الي10.00

 

فيزيك هسته اي

شنبه 25/06/96

10.00 الي11.30

 

 

 

 

 

 

 

ب- جدول زمان بندي ثبت نام حضوري از پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد روزانه و نوبت دوم سال96

 

گرايش

روز و تاريخ مراجعه

ساعت مراجعه

فيزيك حالت جامد

شنبه 25/06/96

08.30 الي 11.30

فيزيك حالت جامد

شنبه 25/06/96

12.30 الي 14.30

 

 

 

فيزيك هسته اي

يكشنبه 26/06/96

8.30 الي 11.30

فيزيك هسته اي

يكشنبه 26/06/96

12.30 الي 13.30

فيزيك اتمي و مولكولي

يكشنبه 26/06/96

13.30 الي 14.00

فيزيك نجومي

يكشنبه 26/06/96

14.00 الي 14.30

 

 

 

 

 

 

 

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده فيزيك

تعداد بازدید:
196
تاریخ:
1396/06/20
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
خيابان شريعتي - خيابان شهيد مجتبايي - كوچه شهيد كاويان - پرديس علوم 


تلفن پرديس علوم : 22853308
تلفن مستقيم دانشكده فيزيك: 22857080   
شماره دورنگار مستقيم دانشكده فيزيك:23064218  
دورنگار پرديس علوم: 22853650   
كدپستي: 49611-15418 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.