اطلاعيه شماره2- جدول زمان بندي ثبت نام حضوري ازكليه پذيرفته شدگان دكتري وارشد سال96

 

الف- جدول زمان بندي ثبت نام حضوري از پذيرفته شدگان مقطع دكتري سال96

 

گرايش

روز و تاريخ مراجعه

ساعت مراجعه

فيزيك حالت جامد

 

شنبه 25/06/96

08.30 الي10.00

 

فيزيك هسته اي

شنبه 25/06/96

10.00 الي11.30

 

 

 

 

 

 

 

ب- جدول زمان بندي ثبت نام حضوري از پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد روزانه و نوبت دوم سال96

 

گرايش

روز و تاريخ مراجعه

ساعت مراجعه

فيزيك حالت جامد

شنبه 25/06/96

08.30 الي 11.30

فيزيك حالت جامد

شنبه 25/06/96

12.30 الي 14.30

 

 

 

فيزيك هسته اي

يكشنبه 26/06/96

8.30 الي 11.30

فيزيك هسته اي

يكشنبه 26/06/96

12.30 الي 13.30

فيزيك اتمي و مولكولي

يكشنبه 26/06/96

13.30 الي 14.00

فيزيك نجومي

يكشنبه 26/06/96

14.00 الي 14.30

 

 

 

 

 

 

 

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده فيزيك

تعداد بازدید:
180
تاریخ:
1396/06/20
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.