دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۹۶/۱/۳
English
 
گروه فيزيك هسته اي

 

مقالات چاپ شده در مجلات گروه فيزيك هسته اي

نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

پژوهش فيزيك ايران
 
شماره 4 دوره 14
بهمن 1393

وحيد برهاني فر
اعظم ايرجي زاد
محمود صمدپور

اثر پيري نقاط كوانتومي در سلولها خورشيدي حساس شده با نانوبلورهاي CdS و PbS

1


مقالات چاپ شده در مجلات گروه فيزيك هسته اي

نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

Applied Radiation and Isotopes
 Vol: 86
Apr 2014

Gholam Reza Ghasemi Nejad
Faezeh Rahmani
Gholam Reza Abaeiani

Design and Optimization of Beta-Cell Temperature Sensor Based on 63Ni–Si

1

Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine
 Vol: 1
Jun 2014

Mohsen Khosroabadi
Mahdi Ghorbani
Faezeh Rahmani
Courtney Knaup

Neutron Capture Therapy: A Comparison Between Dose Enhancement of Various Agents, Nanoparticles and Chemotherapy Drugs

2

Iranian Journal of Radiation Research
No: 3 Vol: 12
Jul 2014


Faezeh Rahmani

et al.

Production of A Novel High Strength Heavy Concrete Using Tourmaline and Galena for Neutron and Photon Radiation Shielding

3

Applied Radiation and Isotopes
 Vol: 94
Dec 2014

Yaser Kasesaz
Hossein Khalafi
Faezeh Rahmani
Arsalan Ezzati
Mehdi Keyvani
Ashkan Hossnirokh
Mehrdad Azizi Shamami
Sepideh Amini

Design and Construction of a Thermal Neutron Beam for BNCT At Tehran Research Reactor

4

Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A-Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment
 Vol: 763
Nov 2014

Alireza Mazoochi
Faezeh Rahmani
Freydoun Abbasi Davani
Ruhollah Ghaderi

A Novel Numerical Method to Eliminate Thickness Effect in Dual Energy X-Ray Imaging Used in Baggage Inspection

5

Physica Scripta
 Vol: 89
Oct 2014

Mohammad Mohsen Hatami

et al.

Dynamics of the Collisional Sheath Around a Planar Target with a Trench

6

Plasma Science & Technology
No: 6 Vol: 16
Jun 2014

Mohammad Mohsen Hatami

et al.

Characteristics of Positive Ions in the Sheath Region of Magnetized Collisional Electronegative Discharges

7

Rsc Advances
 Vol: 4
Sep 2014


Seyed Mohsen Salehkoutahi

Nanosheet Arrys Oftio2 Synthesized By One Step Conversion of Zno Nanosheets:Boosting Ofelectron Transport Rate and Application in Dye Solar Cells

8

Physical Review D
 Vol: 90
Oct 2014

Mehdi Radin
Narges Tazimi

Quark-Antiquark Bound State in Momentum-Helicity Representation

9

Physical Review D
No: 4 Vol: 90
Aug 2014

Mehdi Radin
shahnaz babaghodrat
majid monemzadeh

Estimation of Heavy Baryon Masses ?_Ccc and ?_Bbb By Solving the Faddeev Equation in A Three-Dimensional Approach

10

International Journal of Theoretical Physics
No: 53
Aug 2014

Mehdi Radin

et al.

Mass Specta of Heavy Quarkonium with Screened Potential in Momentum Space

11

International Journal of Materials Research
No: 106 Vol: 3
Sep 2014

Mahmoud Samadpour

et al.

Synthesis of Cobalt-Doped Cds (Cds:Co) By a Simple and Rapid Microwave Activated Method and Investigating Optical Properties

12

Journal of Power Sources
 Vol: 271
Aug 2014


Mahmoud Samadpour

et al.

Improved Performance of Cds/Cdse Quantum Dots Sensitized Solar Cell By Incorporation of Zno Nanoparticles/Reduced Graphene Oxide Nanocomposite as Photoelectrode

13

Surface Science
 Vol: 630
Jul 2014

Seyed Farhad Masoudi
Zhaleh Ebrahiminejad

Effects of Interface Structure on Spin Filter Tunnel Junctions

14

Applied Radiation and Isotopes
 Vol: 96
Nov 2014

Fatemeh Sadat Rasouli
Seyed Farhad Masoudi

A Study on the Optimum Fast Neutron Flux for Boron Neutron Capture Therapy of Deep-Seated Tumors

15

Journal of Biomedical Physics and Engineering
No: 4 Vol: 4
Dec 2014

shiva keshavarze
Seyed Farhad Masoudi
Fatemeh Sadat Rasouli

Effects of Defining Realistic Compositions of the Ocular Melanoma on Proton Therapy

16

Physics of Plasmas
 Vol: 22
Jan 2015

Mohammad Mohsen Hatami

 

Nonextensive Statistics and the Sheath Criterion in Collisional Plasmas

17

Physics of Plasmas
 Vol: 22
Feb 2015

Mohammad Mohsen Hatami

 

Sheath Structure in Plasmas with Nonextensively Distributed Electrons and Thermal Ions

18

Applied Radiation and Isotopes
 Vol: 99
Feb 2015


Seyed Farhad Masoudi
Faezeh Rahmani

Radiation Shielding Design of BNCT Treatment Room for D-T Neutron Source

19

Journal of Physics D-Applied Physics
 Vol: 48
Feb 2015

Mahmoud Samadpour

et al.

Transition Metal Doping for Enhancing Quantum Dot Sensitized Solar Cells Performance

20

Physics of Particles and Nuclei Letters
 Vol: 11
May 2014

Hojjat Mariegi
M. Modarres

The Effect of Fermi Momentum Cutoff on the Binding Energy of Closed Shell Nuclei in the LOCV Framework

21مقالات چاپ شده در كنفرانسها گروه فيزيك هسته اي

كنفرانس،مكان و زمان

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

كنفرانس فيزيك ايران
زاهدان
شهريور 1393

سپيده عظيمي
فائزه رحماني
اسمعيل بيات
وحيد دوست محمدي

مقايسه رفتار زماني فوتون هاي پس پراكنده در تفكيك مواد سبك و سنگين در روش بازرسي با استفاده از فوتون هاي پس پراكنده ايكس و قابليت كاربرد آن

1

بيست يكمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك و هفتمين كنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيك ايران
دي 1393

ليدا خدابنده لو
فاطمه رضايي
عزالدين مهاجراني
پروين منصوري

بررسي ميزان تغييرات ملانين در افراد مبتلا به عارضه ويتيليگو با استفاده از طيف سنجي بازتابي پخشي

2

دومين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما
بابلسر
خرداد 1393

محمد محسن حاتمي

معيار بوهم در پلاسماهاي مغناطيسي چند يوني

3

دومين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما
بابلسر
خرداد 1393

محمد محسن حاتمي

تحول زماني مرز شبه خنثاييِ پلاسما

4

دومين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما
بابلسر
خرداد 1393

سارا ملك گودار
محمد محسن حاتمي

بررسي صحت استفاده از تابع توزيع بولتزمن در غلاف پلاسماهاي فعال و مغناطيده

5

دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در رياضي و فيزيك
تهران
بهمن 1393

محمدجواد شفيعي
سيدمحسن صالح كوتاهي

راديوداروهاي درماني با گسيلنده هاي آلفا:خصوصيات و ملاحظات ميكرودوزيمتري

6

بيست و يكمين كنفرانس هسته اي ايران
اصفهان
اسفند 1393

سپيده عظيمي
فائزه رحماني
اسمعيل بيات
وحيد دوست محمدي

بررسي تجربي ولتاژ بهينه لامپ ايكس جهت شناسايي مواد منفجره پنهان در بدنه خودرو

7

بيست و يكمين كنفرانس هسته اي ايران
اصفهان
اسفند 1393

سپيده عظيمي
فائزه رحماني
وحيد دوست محمدي
اسمعيل بيات

سيستم تشخيص مواد آلي از ساير مواد بر اساس پس پراكندگي ايكس

8

بيست و يكمين كنفرانس هسته اي ايران
اصفهان
اسفند 1393

جواد امامي
فريدون عباسي دواني
فائزه رحماني
حسين خلفي

بررسي امكان پذير بودن استفاده از سيستم راديوگرافي نوتروني براي تحقيق هم محوري قرص هاي سوخت

9

بيست و يكمين كنفرانس هسته اي ايران
اصفهان
اسفند 1393

حسين خسروي نيا
فائزه رحماني
فريدون عباسي دواني

بهينه سازي پارامترهاي باتري بتاولتائيك سيليكوني مبتني بر ديود سد شاتكي

10

بيست و يكمين كنفرانس هسته اي ايران
اصفهان
اسفند 1393

ابوالحسن خواجه پور
فائزه رحماني

طراحي و شبيه سازي مولد RTG با توان ميلي وات بر اساس چشمه 90Sr

11

بيست و يكمين كنفرانس هسته اي ايران
اصفهان
اسفند 1393

سپيده سادات عظيمي
فائزه رحماني
اسمعيل بيات
وحيد دوست محمدي

طراحي باريكه مدادي شكل پرتو ايكس جهت تصويربرداري به روش پس پراكندگي

12

بيست و يكمين كنفرانس هسته اي ايران
اصفهان
اسفند 1393

غلامرضا قاسمي نژاد
فائزه رحماني

طراحي و بهينه سازي باتري بتاولتائيك سيليكوني به منظور كاربرد در محدوده دمايي وسيع

13

بيست و يكمين كنفرانس هسته اي ايران
اصفهان
اسفند 1393

مرضيه جهاندوست
فائزه رحماني
غلامرضا عبائياني

محاسبه و بررسي اثر دفع الكترواستاتيك ناشي از بار تجمعي ذرات بتا در كلكتور باتري هسته اي بار مستقيم بر عملكرد باتري

14

كنفرانس فيزيك ايران
زاهدان
شهريور 1393

عليرضا خضري پور
مهدي ملايي
مسعود كريمي پور
محمود صمدپور

سنتز نانوذرات سلنيد روي با روش جديد تابش امواج مايكروويو و بررسي خواص اپتيكي

15

چهارمين كنفرانس سلول هاي خورشيدي نانوساختاري
آبان 1393

شقايق عرب زاده
محمود صمدپور
نيما تقوي نيا

روشي نوين جهت پوشش دهي پي در پي نانوساختارهاي مس سولفيد/ سرب سولفيد جهت ساخت كاتد براي سلول هاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي

16

چهارمين كنفرانس سلول هاي خورشيدي نانوساختاري
آبان 1393

محمود صمدپور

بررسي تاثير نانوذرات نيمه هادي بر ميزان بازتركيب الكترون در سلولهاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي

17

بيست و يكمين كنفرانس هسته اي ايران
اصفهان
اسفند 1393

فاطمه سادات رسولي
سيدفرهاد مسعودي

روش تحليلي براي محاسبات دزيمتري پرتوهاي پروتون در تركيبات ناهمگن

18

بيست و يكمين كنفرانس هسته اي ايران
اصفهان
اسفند 1393

شيوا كشازرع
سيدفرهاد مسعودي
فاطمه سادات رسولي

بررسي اثر تعريف تركيبات بافت چشم بر روي نتايج دزيمتري در پروتون تراپي تومورهاي چشمي

19

كنفرانس فيزيك ايران
زاهدان
شهريور 1393

مهدي رادين
بهناز بهزادمقدم

محاسبات حالت مقيد سه نوكلئوني در فضاي تكانه هليسيتي

20

بيست و يكمين كنفرانس هسته اي ايران
اصفهان
اسفند 1393

صادق عظيمي ده علي
مهدي رادين

پراكندگي تفكيك پروتون- دوترون در فضاي تكانه هليسيتي

21

بيستمين گردهمايي فيزيك ماده چگال و مدرسه فيزيك مواد نرم و زيستي
خرداد 1393

ژاله ابراهيمي نژاد
سيدفرهاد مسعودي

بررسي اثر مشخصه هاي فصل مشترك بر مشخصه ي جريان-ولتاژ

22

بيستمين گردهمايي فيزيك ماده چگال و مدرسه فيزيك مواد نرم و زيستي
خرداد 1393

سيد سعيد سيوف جهرمي
سيدفرهاد مسعودي
مهدي كارگريان
اشميت كاي

پايداري حافظه هاي كوانتومي توپولوژيك رنگي تحت اثر اختلال آيزينگ

23


مقالات چاپ شده در كنفرانسها گروه فيزيك هسته اي

كنفرانس،مكان و زمان

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

5Th International Congress on Nanoscinecne and Nanotechnology (ICNN 2014)
Tehran
Oct 2014

Mahmoud Samadpour

 

Investigation the Impact of Quantum Dots on the Recombination Loss in Quantum Dot Sensitized Solar Cells

1

5Th International Congress on Nanoscinecne and Nanotechnology (ICNN 2014)
Tehran
Oct 2014


Mahmoud Samadpour

et al.

Cus/Pbs Nanocomposite as a Novel Counter Electrode for Cds/Cdse Quantom Dot Sensitized Solar Cells

2

The 4Th International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA -4)
Dec 2014


Mahmoud Samadpour

et al.

Pt /Graphene Decorated on Nickel Foams as a Catalyst for Carbon Monoxide Degradation

3

The 4Th International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-4)
Dec 2014

Mahmoud Samadpour

et al.

Facile Photochemical Growth of Metallic Nanoparticles for Automobile Exhaust Catalysis

4

International Iran Conference on Quantum Information
Isfahan
Sep 2014

Seyed Saeed Soyouf Jahromi
Seyed Farhad Masoudi

Robustness of Topological Quantum Memories: Comparative Study of Surface Codes Vs Color Codes

5

پايان نامه دوره كارشناسي ارشد)دفاع شده( گروه فيزيك هسته اي

استاد راهنما

دانشجو

عنوان

رديف

سيدفرهاد مسعودي

سعيده گروسي شريف ابادي

بهينه سازي درمان تومور كبد با استفاده از چشمه هاي نوتروني بوسيله كد MCNP

1

سيدفرهاد مسعودي

شيوا كشازرع

طراحي چشمه پروتون جهت درمان تومورهاي چشمي ومحاسبات دزيمتري با استفاده از كد MCNP

2

سيدمحسن صالح كوتاهي

محمدجواد شفيعي

بهينه سازي طراحي راديو داروهاي جديد

3

محمود صداقتي زاده

محمدرسول نصرتي

شبيه سازي وبهينه سازي يك سيستم توليد نوترون در درمان سرطان ريه به روش bnct

4

مهدي رادين

صادق عظيمي ده علي

نمايش معادله فديف در فضاي تكانه هليسيتي براي پراكندگي سيستم هاي سه نوكلئوني

5

1394/10/29 تاریخ بروزرسانی
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، خیابان شهید مجتبایی،خیابان شهید کاویان، شماره ۹ کدپستي: ۱۵۴۱۸۴۹۶۱۱
تلفن : ۹-۲۲۸۵۳۳۰۸ - ۲۲۸۵۰۲۰۸
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد