دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۹۶/۱/۳
English
 
گروه گرانش

 

مقالات چاپ شده در مجلات گروه گرانش

نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)
Mar 2015

Tahereh Pourmirjafari Firoozabadi
Azam Izadi

The Effects of Electric and Magnetic Fields on Lucifer Yellow Fluorescence in Electro and Magnetopermeabilization Studies

1مقالات چاپ شده در كنفرانسها گروه گرانش

كنفرانس،مكان و زمان

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

همايش ملي گرانش و كيهان شناسي
تهران
بهمن 1393

اعظم ايزدي

اصل هم ارزي در نظريات پالاتيني تعميم يافته در مقياسهاي ميكروسكوپي و ماكروسكوپي

1مقالات چاپ شده در كنفرانسها گروه گرانش

كنفرانس،مكان و زمان

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

The 11Th International Conference and Workshop on Functional and Nanostructured Materials (FNMA'14)
Camerino
Sep 2014

Azam Izadi

 

Lucifer Yellow Fluorescence Spectrum Affected By External Electric and Magnetic Fields

1
1394/10/29 تاریخ بروزرسانی
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، خیابان شهید مجتبایی،خیابان شهید کاویان، شماره ۹ کدپستي: ۱۵۴۱۸۴۹۶۱۱
تلفن : ۹-۲۲۸۵۳۳۰۸ - ۲۲۸۵۰۲۰۸
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد