دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۹۶/۲/۹
English
خبر
سخنرانی عمومی دانشکده فیزیک تحت عنوان گرمایش زمین و دی اکسید کربن

سخنرانی عمومی دانشکده فیزیک
 
دوشنبه  مورخ 1395/2/27
 
ساعت : 13.45  سالن دکتر ابوالحسنی
 
تحت عنوان گرمایش زمین و دی اکسید کربن 
 
 
سخنران جناب آقای دکتر دوستی مطلق 
 
 
 
 
164
سخنرانی عمومی دانشکده فیزیک تحت عنوان گرمایش زمین و دی اکسید کربن
1395/02/25
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، خیابان شهید مجتبایی،خیابان شهید کاویان، شماره ۹ کدپستي: ۱۵۴۱۸۴۹۶۱۱
تلفن : ۹-۲۲۸۵۳۳۰۸ - ۲۲۸۵۰۲۰۸
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد