دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۹۶/۲/۹
English
خبر
دعوت از پذيرفته شدگان دكتري بدون آزمون براي مصاحبه حضوري

 از پذيرفته شدگان دكتري بدون آزمون ( استعدادهاي درخشان)

كه اسامي آنان در ذيل آمده است ، دعوت مي شود كه

در روز دوشنبه مورخ 20/ 95/10 در ساعت 13 تا 14 جهت

 انجام مصاحبه در دانشكده فيزيك حضور يابند

1. علي مسعودي

2. معصومه داودي نيا

3. معصومه سادات موسوي دار امرودي

4. روشنك محمدي سياه بومي

5. مينا ربيع زادہ

 

                                                                                  

123
دعوت مي شود از پذيرفته شدگان دكتري بدون آزمون ( استعدادهاي رخشان) كه در روز دوشنبه مورخ 20/ 95/10 در ساعت 13 تا 14 جهت انجام مصاحبه در دانشكده فيزيك حضور يابند
1395/10/15
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، خیابان شهید مجتبایی،خیابان شهید کاویان، شماره ۹ کدپستي: ۱۵۴۱۸۴۹۶۱۱
تلفن : ۹-۲۲۸۵۳۳۰۸ - ۲۲۸۵۰۲۰۸
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد