• 1394/11/18
  • 1394/11/18
  • 1394/11/18
اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعيه شماره 4- ليست تكميلي زمان بندي مصاحبه داوطلبان دكتري 96 گرايش حالت جامد
ليست تكميلي زمان بندي مصاحبه داوطلبان دكتري 96 گرايش هسته اي كه ثبت نام اوليه خود را در مرحله دوم بعد از 8 خرداد 96 انجام داده اند
دغوت ميشود از داوطلبان شركت در مصاحبه در روز يكشنبه 21 خرداد ماه از ساعت 9.30 تا 17 در دانشكده حضور يابند.
زمان بندي مصاحبه داوطلبان دوره دكتري فيزيك گرايش حالت جامد ( روزانه و نوبت دوم) و استعداد درخشان در روز يكشنبه 21 خرداد ماه 96
زمان بندي مصاحبه داوطلبان دوره دكتري فيزيك گرايش هسته اي (روزانه و نوبت دوم) و استعداد درخشان در روز يكشنبه 21 خرداد ماه 96
دعوت مي شود از پذيرفته شدگان دكتري بدون آزمون ( استعدادهاي رخشان) كه در روز دوشنبه مورخ 20/ 95/10 در ساعت 13 تا 14 جهت انجام مصاحبه در دانشكده فيزيك حضور يابند
تبريك موفقيت به اخذ تاييديه دانش بنيان به جناب آقاي دكتر افضل زاده
قابل توجه دانشجويان متقاضي دوره دكتري فيزيك حالت جامد و هسته اي سال 1395
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.