فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 18 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
scan0012.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: واعظ زاده
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: فیزیک ماده چگال
پست الکترونیک : mehdi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mehdi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
majid-vaez.jpg نام : مجيد
نام خانوادگی: واعظ زاده
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: فيزيك ماده چگال
پست الکترونیک : majid(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/majid
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
004.jpg نام : هادي
نام خانوادگی: هدايتي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: گرانش
پست الکترونیک : hadi.hedayati(at-sign)gmail.com
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/NHedayati
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
mahdi.JPG نام : مهدی
نام خانوادگی: مشکوری
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی:
پست الکترونیک : mahdi.mashkoori[at]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
pic.jpg نام : سید فرهاد
نام خانوادگی: مسعودی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: هسته ای کاربردی
پست الکترونیک : masoudi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/masoudi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
03.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: صمدپور
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فيزيك
پست الکترونیک : samadpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/samadpour
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
sedaghati2.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: صداقتي زاده
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: هسته اي كاربردي
پست الکترونیک : sedaghatizadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sedaghatizadeh
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
saleh.jpg نام : سيد محسن
نام خانوادگی: صالح كوتاهي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: هسته اي كاربردي
پست الکترونیک : salehkoutahi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/salehkoutahi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
photo_2017-10-18_14-00-35.jpg نام : فاطمه
نام خانوادگی: رضايي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی:
پست الکترونیک : fatemehrezaei ( at sign ) kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
photo-rasouli.jpg نام : فاطمه سادات
نام خانوادگی: رسولی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: هسته ای
پست الکترونیک : rasouli(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
9.jpg نام : فائزه
نام خانوادگی: رحماني
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: هسته اي كاربردي
پست الکترونیک : frahmani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
harz2.jpg نام : مهدي
نام خانوادگی: رادين
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: هسته اي كاربردي
پست الکترونیک : radin(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/harzchi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
hamzehpoor.JPG نام : حسين
نام خانوادگی: حمزه پور
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فيزيك ماده چگال
پست الکترونیک : hamzehpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hamzehpour
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
hatami.jpg نام : محمد محسن
نام خانوادگی: حاتمی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی:
پست الکترونیک : m_hatami(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hatami
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Dr jafari.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: جعفري
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فيزيك ماده چگال
پست الکترونیک : jafari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/jafari
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
ax.jpg نام : جواد
نام خانوادگی: تقي زاده فيروزجايي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: فيزيك
پست الکترونیک : firouzjaee(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/firouzjaee
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
afzali.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: افضلي
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فيزيك ماده چگال
پست الکترونیک : afzali(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/afzali/
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
afzalzadeh.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: افضل زاده
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فيزيك ماده چگال
پست الکترونیک : afzalzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/afzalzadeh
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
<<   <  1  >   >>  
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
خیابان شریعتی - خیابان شهید مجتبایی - کوچه شهید کاویان - پردیس علوم 


تلفن پردیس علوم : 22853308
تلفن مستقیم دانشکده فیزیک: 22857080   
شماره دورنگار مستقیم دانشکده فیزیک:23064218  
دورنگار پردیس علوم: 22853650   
کدپستی: 49611-15418 
 
شماره تماسهای ضروری:
معاون آموزشی دانشکده: 23064242
سرپرست آموزش: 23064273-22850273
آموزش تحصیلات تکمیلی: 23064271
آموزش کارشناسی: 23064270
مدیر تحصیلات تکمیلی:23064343
 معاون پژوهشی: 23064360
کارشناس پژوهش دانشکده: 23064218
معاون مالی اداری: 23064205
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.