مراحل دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري و فرم هاي آن
 رديفمسئول انجام
ملاحضات 
 1
 دانشجو با هماهنگي
استاد راهنما 
 تكميل فرم هاي " تقاضاي شركت در جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري " و تحويل آن؛ به همراه نسخه اي از پيشنهاديه رساله دكتري به مدير گروه
 2
 مدير گروه
 - طرح موضوع در شوراي گروه به منظور بررسي پيشنهاديه رساله دكتري و احراز شرايط اوليه لازم و انتخاب داوران
 - تحويل مدارك به معاون آموزشي دانشكده 
 3 معاون آموزشي طرح موضوع در شوراي آموزشي دانشكده به منظور بررسي نظر گروه و معرفي نماينده تحصيلات تكميلي دانشكده
 4
 دانشجو با هماهنگي
استاد راهنما 
 تذكر : حداقل دو هفته قبل از جلسه دفاع، تحويل رساله به استاد ممتحن الزامي ميباشد. 
 5
كارشناس تحصيلات تكميلي    
 تهيه دعوت نامه كميته ممتحنين و تحويل به دانشجو
تاریخ به روز رسانی:
1396/05/13
تعداد بازدید:
2664
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
خیابان شریعتی - خیابان شهید مجتبایی - کوچه شهید کاویان - پردیس علوم 


تلفن پردیس علوم : 22853308
تلفن مستقیم دانشکده فیزیک: 22857080   
شماره دورنگار مستقیم دانشکده فیزیک:23064218  
دورنگار پردیس علوم: 22853650   
کدپستی: 49611-15418 
 
شماره تماسهای ضروری:
معاون آموزشی دانشکده: 23064242
سرپرست آموزش: 23064273-22850273
آموزش تحصیلات تکمیلی: 23064271
آموزش کارشناسی: 23064270
مدیر تحصیلات تکمیلی:23064343
 معاون پژوهشی: 23064360
کارشناس پژوهش دانشکده: 23064218
معاون مالی اداری: 23064205
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.