ساير فرم ها
 ب - فرم هاي دكتري
  فرم هاي درخواست برگزاري امتحان جامع-پروپوزال و دفاع از رساله دكتري
 
فرم درخواست امتحان جامع(جديد) 
 
فرم درخواست برگزاري امتحان جامع ( جديد ) 
 

فرم استفاده از فرصت مطالعاتي كوتاه مدت دانشجويان دكتري

 

فرم اعلام نمره سمينار دوره دكتري

 
آئين نامه پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي
 
 فرم برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دكترا 

فرم پيشنهاد عنوان رساله دكتري براي طرح در شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

 

فرم تعيين استاد راهنما

 

فرم تعيين استاد راهنماي دوره دكتري

 

فرم داوري اوليه رساله دكتري

  

فرم درخواست حذف اضطراري درس

  

فرم درخواست صدور كارت المثني

  
 پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي دكتري
  درخواست تكميل مدارك پرونده آموزشي فارغ التحصيلي دكتري

فرم درخواست مرخصي تحصيلي با احتساب

  

فرم شماره 8 - فرم گزارش پيشرفت كاردانشجو به استادراهنما

  
فرم گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان دكتري بورسيه وزارت علوم 
فرم معرفي درس به صورت مهمان ترمي براي ساير دانشگاهها 
فرم وضعيت آموزشي و پژوهشي دانشجويان دكتري جهت ارسال رساله به تحصيلات تكميلي دانشكده 
 

 

ج- اطلاعات دوره دكتري

سرفصل رشته فيزيك مقطع دكتري مصوب وزارت متبوع


تاریخ به روز رسانی:
1396/05/24
تعداد بازدید:
1871
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
خيابان شريعتي - خيابان شهيد مجتبايي - كوچه شهيد كاويان - پرديس علوم 


تلفن پرديس علوم : 22853308
تلفن مستقيم دانشكده فيزيك: 22857080   
شماره دورنگار مستقيم دانشكده فيزيك:23064218  
دورنگار پرديس علوم: 22853650   
كدپستي: 49611-15418 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.