آيين نامه هاي آموزشي كارشناسي ارشد

آيين نامه هاي آموزشي

 آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد

 آئين نامه تغيير شيوه از آموزش محور به آموزشي- پژوهشي

 آيين نامه وزارتي پذيرش دكتري بدون آزمون - استعداد درخشان 

آئين نامه آموزشي كارشناسي ارشد سال94 به بعد
  آئين نامه پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي 
دستور العمل اجرائي آموزشي دانشكده فيزيك
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/28
تعداد بازدید:
2453
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
خيابان شريعتي - خيابان شهيد مجتبايي - كوچه شهيد كاويان - پرديس علوم 


تلفن پرديس علوم : 22853308
تلفن مستقيم دانشكده فيزيك: 22857080   
شماره دورنگار مستقيم دانشكده فيزيك:23064218  
دورنگار پرديس علوم: 22853650   
كدپستي: 49611-15418 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.