فرم هاي كارشناسي ارشد
فرم ها

 فرم اعلام نمره سمينار كارشناسي ارشد

 

 فرم اخذ تكدرس به صورت ميهمان

 

 فرم آگهي دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 فرم پيشنهاديه پايان نامه كارشناسي ارشد - فرم شماره 1

 

 فرم تعيين استاد راهنماي پايان نامه

 
 فرم تقاضاي انصراف ار تحصيل دانشجويان كارشناسي ارشد 

 فرم درخواست حذف اضطراري دانشجويان تحصيلات تكميلي

 
 

 فرم درخواست صدور كارت المثني

  
  فرم درخواست برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد 

 فرم درخواست طرح وضعيت در كميسيون موارد خاص دانشگاه

  فرم درخواست تكميل مدارك پرونده آموزشي فارغ التحصيلي كارشناسي ارشد 

 پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي كارشناسي ارشد 

 فرم درخواست مرخصي تحصيلي با احتساب سنوات

 

 فرم معرفي درس به صورت ميهمان ترمي براي ساير دانشگاهها

 معيارهاي ارزيابي پايان نامه كارشناسي ارشد توسط داوران

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/28
تعداد بازدید:
3208
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
خيابان شريعتي - خيابان شهيد مجتبايي - كوچه شهيد كاويان - پرديس علوم 


تلفن پرديس علوم : 22853308
تلفن مستقيم دانشكده فيزيك: 22857080   
شماره دورنگار مستقيم دانشكده فيزيك:23064218  
دورنگار پرديس علوم: 22853650   
كدپستي: 49611-15418 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.