اطلاعيه شماره: 3 زمانبندي مراجعه متقاضيان مصاحبه دكتراي سال 98 (ساعت 13 تا 14 رشته هسته اي به 12 تا 13 تغيير يافت )

اطلاعيه شماره3 دانشكده فيزيك :

به اطلاع كليه داوطلباني كه مدارك خود را در سيستم گلستان بار گذاري نموده اند مي رساند روز و ساعت دقيق مصاحبه آنها به شرح ذيل مي باشد. داوطلبان گرامي لازم است ضمن مطالعه اطلاعيه شماره 2 دانشكده طبق جدول ذيل نيم ساعت قبل از زمان مصاحبه خود در آموزش دانشكده حضور بهم رسانند.

لطفا به تغيير زمان مصاحبه رشته هسته اي دقت فرمائيد (مصاحبه هاي زمان 13 تا 14 به زمان 12 تا 13 تغيير يافته است

 
 
 

در صورتيكه به هر عنوان اسم داوطلبي كه مدارك خود را در سيستم گلستان بار گذاري كرده  در جدول هاي بالا درج نگريده است لطفا قبل از تاريخ مصاحبه گرايش خود با شماره تلفن 22850273-021 تماس گرفته تا ساعت مصاحبه براي اين داوطلبان نيز در نظر گرفته شود.

 

با ارزوي موفقيت

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده فيزيك