لينك قوانين و سئوالات متداول در پايگاه اطلاع رساني مديريت خدمات آموزشي دانشگاه
نظر به درخواست دانشجويان محترم مبني بر اطلاع از قوانين مهم آموزشي، سايت پايگاه اطلاع رساني مديريت خدمات آموزشي دانشگاه به آدرس http://amozesh.kntu.ac.ir/ به روز رساني شده و در اين راستا پاسخگويي به سوالات متداول نيز در نظر گرفته شده است. دانشجويان محترم مي توانند قوانين و سوالات متداول را در آدرس زير مشاهده كنند.
تعداد بازدید:
312
تاریخ:
1398/04/01
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
خیابان شریعتی - خیابان شهید مجتبایی - کوچه شهید کاویان - پردیس علوم 


تلفن پردیس علوم : 22853308
تلفن مستقیم دانشکده فیزیک: 22857080   
شماره دورنگار مستقیم دانشکده فیزیک:23064218  
دورنگار پردیس علوم: 22853650   
کدپستی: 49611-15418 
 
شماره تماسهای ضروری:
معاون آموزشی دانشکده: 23064242
سرپرست آموزش: 23064273-22850273
آموزش تحصیلات تکمیلی: 23064271
آموزش کارشناسی: 23064270
مدیر تحصیلات تکمیلی:23064343
 معاون پژوهشی: 23064360
کارشناس پژوهش دانشکده: 23064218
معاون مالی اداری: 23064205
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.