لينك قوانين و سئوالات متداول در پايگاه اطلاع رساني مديريت خدمات آموزشي دانشگاه
نظر به درخواست دانشجويان محترم مبني بر اطلاع از قوانين مهم آموزشي، سايت پايگاه اطلاع رساني مديريت خدمات آموزشي دانشگاه به آدرس http://amozesh.kntu.ac.ir/ به روز رساني شده و در اين راستا پاسخگويي به سوالات متداول نيز در نظر گرفته شده است. دانشجويان محترم مي توانند قوانين و سوالات متداول را در آدرس زير مشاهده كنند.
تعداد بازدید:
236
تاریخ:
1398/04/01
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
خيابان شريعتي - خيابان شهيد مجتبايي - كوچه شهيد كاويان - پرديس علوم 


تلفن پرديس علوم : 22853308
تلفن مستقيم دانشكده فيزيك: 22857080   
شماره دورنگار مستقيم دانشكده فيزيك:23064218  
دورنگار پرديس علوم: 22853650   
كدپستي: 49611-15418 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.