ارسال درخواست برای حذف و اضافه از طریق ایمیل
اطلاعیه مهم:
با توجه به شرایط خاص بوجود آمده بواسطه شیوع ویروس کرونا، و انجام حذف اضافه نیمسال دوم 99-98 به صورت غیر حضوری،  یکی از راههای ارسال تقاضا، استفاده از ایمیل زیر است:
physics@kntu.ac.ir
 
لطفا درخواست خود را به صورت زیر ارسال کنید:
 
نام و نام خانوادگی:
شماره دانشجوی:
نام کاربری و رمز سیستم گلستان:
درخواست:
 
تعداد بازدید:
90
تاریخ:
1398/12/13
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
خیابان شریعتی - خیابان شهید مجتبایی - کوچه شهید کاویان - پردیس علوم 


تلفن پردیس علوم : 22853308
تلفن مستقیم دانشکده فیزیک: 22857080   
شماره دورنگار مستقیم دانشکده فیزیک:23064218  
دورنگار پردیس علوم: 22853650   
کدپستی: 49611-15418 
 
شماره تماسهای ضروری:
معاون آموزشی دانشکده: 23064242
سرپرست آموزش: 23064273-22850273
آموزش تحصیلات تکمیلی: 23064271
آموزش کارشناسی: 23064270
مدیر تحصیلات تکمیلی:23064343
 معاون پژوهشی: 23064360
کارشناس پژوهش دانشکده: 23064218
معاون مالی اداری: 23064205
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.