عضو هیات علمی دانشکده فیزیک، به سمت مشاور وزیر علوم منصوب شد
سرکار خانم دکتر فائزه رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی به سمت مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده برگزیده شد.
 
دانشکده فیزیک داشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی این انتخاب را به خانواده بزرگ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تبریک گفته و برای سرکار خانم دکتر رحمانی، آرزوی توفیق و سربلندی دارد.
تعداد بازدید:
194
تاریخ:
1399/04/23
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
خیابان شریعتی - خیابان شهید مجتبایی - کوچه شهید کاویان - پردیس علوم 


تلفن پردیس علوم : 22853308
تلفن مستقیم دانشکده فیزیک: 22857080   
شماره دورنگار مستقیم دانشکده فیزیک:23064218  
دورنگار پردیس علوم: 22853650   
کدپستی: 49611-15418 
 
شماره تماسهای ضروری:
معاون آموزشی دانشکده: 23064242
سرپرست آموزش: 23064273-22850273
آموزش تحصیلات تکمیلی: 23064271
آموزش کارشناسی: 23064270
مدیر تحصیلات تکمیلی:23064343
 معاون پژوهشی: 23064360
کارشناس پژوهش دانشکده: 23064218
معاون مالی اداری: 23064205
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.