همایش گرانش و کیهان‌شناسی در تاریخ 8 و 9 بهمن ماه 1399 به صورت برخط در دانشکده فیزیک دانشگاه شهیدبهشتی برگزار خواهد شد
همایش گرانش و کیهان‌شناسی امسال در تاریخ 8 و 9 بهمن ماه به صورت برخط با همکاری دانشکده فیزیک دانشگاه شهیدبهشتی برگزار خواهد شد. که پوستر در لینک است
موضوعات مورد بحث در این همایش عبارتنداز:
  • امواج گرانشی
  • فیزیک سیاه چاله
  • کیهان اولیه
  • ماده و انرژی تاریک
  • سیارات فراخورشیدی
  • تابش زمینه کیهانی
  • گرانش کلاسیک و کوانتمی
  • تشکیل ساختارهای کیهانی و کهکشان‌ها
لینک