چهارمین جلسه از سری وبینارهای دانشکده‌ی فیزیک (پلاسمای سرد و کاربردهای آن)

🖥 چهارمین جلسه از سری وبینارهای دانشکده‌ فیزیک

📚  پلاسمای سرد و کاربردهای آن

📅 دوشنبه 1 دی‌ماه

ساعت 18

📌 برای شرکت در برنامه در ساعت برگزاری به عنوان مهمان وارد لینک زیر شوید:

connect.kntu.ac.ir/physics