1402/11/24
فراخوان ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه

· دانشـــجویان واجـــد شـــرایط میتواننـــد از تاریـــخ 2 بهمـــن تـــا 4 اسفند مــــاه، از طریق آدرس (https://portal.saorg.ir) درسامانه ثبت نام نمایند.

· کــاربران دانشــگاه ضــمن مراجعــه بــه سامــانه ثبـت نــام جشــنواره دانشــجوی نمــونه بـه آدرس eservices.saorg.ir/htmltbs بـا نـام کـاربری سـال گذشـته و رمز عبورشـان جهـت رویـت و بررسـی درخواست متقاضیان اقدام نمایند.

· درصورت فراموشی رمز عبور و دستیابی به پاسخ سوالاتی درخصوص سامانه، کاربران میتوانند باشماره 96664457-021 آقـای توکلی تماس گرفته و یا از طریق درخواست پشتیبانی درسامانه با کارشـناس واحد فناوری ارتباط گیرنـد. بدین منظور ایمیل sappurt@saorg.ir نیز پاسخگوی درخواست های پشتیبانی می باشد.

· درصــورت داشــتن هر ســوالی درخصـوص آییـن نـامه و فرآینــد جشــنواره، مـوارد بـا آدرس ایمیل nemooneh@saorg.ir مطرح شود تا راهنمایی های لازم صورت گیرد.

تعداد بازدید:
283
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.