دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه آخوندی شنبه 28 بهمن 1402
دانشجویان گرامی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدخانم فاطمه آخوندی در گرایش نجوم و اختر فیزیک در روز شنبه 1402/11/28 در سالن دکتر ابوالحسنی واقع در پردیس علوم ساعت 8 صبح برگزار می شود.
عنوان پایان نامه خانم آخوندی:
 شناسایی چشمه های پرتوی گاما در داده های پرتوهای گامای آسمانی
آگهی دفاع خانم آخوندی
تعداد بازدید:
188
تاریخ:
1402/11/25
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.