سخنراني دكتر سيد ادريس فيض آبادي درباره "فيزيك ، تكنولوژي ، زندگي "
سخنراني دكتر سيد ادريس فيض آبادي درباره "فيزيك ، تكنولوژي ، زندگي "
تعداد بازدید:
597
تاریخ:
1396/09/09
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
خيابان شريعتي - خيابان شهيد مجتبايي - كوچه شهيد كاويان - پرديس علوم 


تلفن پرديس علوم : 22853308
تلفن مستقيم دانشكده فيزيك: 22857080   
شماره دورنگار مستقيم دانشكده فيزيك:23064218  
دورنگار پرديس علوم: 22853650   
كدپستي: 49611-15418 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.