فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 19 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
scan0012.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: واعظ زاده
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: فیزیک ماده چگال
پست الکترونیک : mehdi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mehdi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
majid-vaez.jpg نام : مجيد
نام خانوادگی: واعظ زاده
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: فيزيك ماده چگال
پست الکترونیک : majid(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/majid
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
004.jpg نام : هادی
نام خانوادگی: هدایتی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: نجوم و اختر فیزیک
پست الکترونیک : hadi.hedayati(at-sign)gmail.com
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/NHedayati
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
mahdi.JPG نام : مهدی
نام خانوادگی: مشکوری
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: نانو فیزیک
پست الکترونیک : mahdi.mashkoori[at]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
pic.jpg نام : سید فرهاد
نام خانوادگی: مسعودی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: هسته ای کاربردی
پست الکترونیک : masoudi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/masoudi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
03.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: صمدپور
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: نانو فیزیک
پست الکترونیک : samadpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/samadpour
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
sedaghati2.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: صداقتی زاده
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: هسته ای کاربردی
پست الکترونیک : sedaghatizadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sedaghatizadeh
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
saleh.jpg نام : سید محسن
نام خانوادگی: صالح کوتاهی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: هسته ای کاربردی
پست الکترونیک : salehkoutahi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/salehkoutahi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
f158b837-92df-4b15-8e9a-74df3de79808.jfif نام : محمد حسین
نام خانوادگی: ژولیده حقیقی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: نجوم و اختر فیزیک
پست الکترونیک : zhoolideh@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
photo_2017-10-18_14-00-35.jpg نام : فاطمه
نام خانوادگی: رضایی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: اپتیک-لیزر
پست الکترونیک : fatemehrezaei ( at sign ) kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
1617390756.jpg نام : فاطمه سادات
نام خانوادگی: رسولی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: هسته ای کاربردی
پست الکترونیک : rasouli(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
9.jpg نام : فائزه
نام خانوادگی: رحماني
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: هسته اي كاربردي
پست الکترونیک : frahmani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
harz2.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: رادین
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: هسته ای
پست الکترونیک : radin(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/harzchi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
hamzehpoor.JPG نام : حسين
نام خانوادگی: حمزه پور
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فيزيك ماده چگال
پست الکترونیک : hamzehpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hamzehpour
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
hatami.jpg نام : محمد محسن
نام خانوادگی: حاتمی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: پلاسما
پست الکترونیک : m_hatami(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hatami
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Dr jafari.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: جعفري
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فيزيك ماده چگال
پست الکترونیک : jafari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/jafari
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
ax.jpg نام : جواد
نام خانوادگی: تقی زاده فیروزجایی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: گرانش و کیهان شناسی
پست الکترونیک : firouzjaee(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/firouzjaee
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
afzali.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: افضلي
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فيزيك ماده چگال
پست الکترونیک : afzali(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/afzali/
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
afzalzadeh.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: افضل زاده
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فيزيك ماده چگال
پست الکترونیک : afzalzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/afzalzadeh
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
<<   <  1  >   >>  
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

تلفن مستقیم دانشکده فیزیک: 22857080

دورنگار دانشکده فیزیک:23064218

کدپستی: 49611-15418

تلفن پردیس علوم : 22853308

دورنگار پردیس علوم: 22853650

صندوق پستی: 1618-16315

واحد ریاست

معاونت آموزشی

سید فرهاد مسعودی

رئیس دانشکده

22857080

دکتر مهدی رادین

معاون آموزشی

23064242

فریدون خداوردی

رئیس دفتر

22857080
23064218

دکتر حسین حمزه پور

سرپرست تحصیلات تکمیلی

23064343

دکتر مهدی رادین

معاون آموزشی

23064242

مهدی محمد خانلو

سرپرست آموزش

23064273

22850273

دکتر محمود صمدپور

معاون پژوهشی

23064306

امین میرسالاری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

23064271

مهندس سعید زلقی

معاون مالی-اداری

23064205

محمود قوچی

کارشناس مقطع کارشناسی

23064270

معاونت مالی-اداری

معاونت پژوهشی

مهندس سعید زلقی

معاون مالی-اداری

23064205

دکتر محمود صمدپور

معاون پژوهشی

23064306

افرنگ اصغری

کارپرداز

23064200
22857016

فریدون خداوردی

کارشناس پژوهش

22857080

23064218

کیارش محالی

امین اموال

23064206

حسین سلیمانی

سرپرست مرکز کامپیوتر

23064444

احمد رجبی

امور عمومی و انبار

23064404

آرزو پوراحمدی

کارشناس مسئول کتابخانه

23064433
22853883

---

انتظامات پردیس

23064400

آزمایشگاه ها

عباس رحمانی

انتشارات

23064403

حمیدرضا میرمحمدی

آز فیزیک 1

23064341

روح الله قاسمی

خدمات

23064294

امین امیریان

آز فیزیک 2

23064342

 

انجمن فیزیک

23064419

علی کنزقی

آز فیزیک 2

23064430

دکتر سیما جوانی

پزشک پردیس

23064213
22857016

حسن جم نژاد

آز حالت جامد

23064346

گروه اتمی-نجوم

گروه ماده چگال

دکتر هادی هدایتی

مدیر گروه

23064337

دکتر رضا افضلی

مدیر گروه

 23064424

دکتر مهدی مشکوری

عضو هیات علمی

23064312

دکتر رضا افضل زاده

عضو هیات علمی

23064340

دکتر محمد محسن حاتمی

عضو هیات علمی

23064398

دکتر حسین حمزه پور

عضو هیات علمی

23064343

دکتر فاطمه رضایی

عضو هیات علمی

23064454

دکتر محمود جعفری

عضو هیات علمی

23064348

دکتر محمود صمدپور

عضو هیات علمی

23064306

دکتر مهدی واعظ زاده

عضو هیات علمی

23064334

دکتر جواد تقی زاده

عضو هیات علمی

 23064243

دکتر مجید واعظ زاده

عضو هیات علمی

23064333

گروه هسته ای

 

 

 

دکتر فاطمه سادات رسولی

مدیر گروه

23064396

 

 

 

دکتر مهدی رادین

عضو هیات علمی

23064242

 

 

 

دکتر فائزه رحمانی

عضو هیات علمی

23064458

 

 

 

دکتر سید فرهاد مسعودی

عضو هیات علمی

23064364

 

 

 

 

 

 

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.