فرم های دکتری
 فرم ها
فرم شرکت در امتحان جامع جدید 
 
فرم موافقت با امتحان جامع دکتری 
 
فرم اعلام مشروح امتحان جامع دکتری 
 
فرم اعلام نتیجه امتحان جامع دکتری 
 
فرم نتیجه عدم قبولی در اولین امتحان جامع دکتری 
 
فرم دعوتنامه جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری 
 
فرم تایید اصلاحات پیشنهادیه رساله دکتری 
 

 درخواست طرح وضعیت در شورای دانشکده

 

 فرم استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری

 

 فرم اعلام نمره سمینار دوره دکتری

 
 فرم تقاضای انصراف ار تحصیل دانشجویان دکتری 

 فرم آگهی دفاع رساله دکتری

 
 فرم برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری  
 

 فرم پیشنهاد عنوان رساله دکتری برای طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 فرم تعیین استاد راهنما

 

 فرم داوری اولیه رساله دکتری

  

 فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع رساله

  
 درخواست تکمیل مدارک پرونده آموزشی فارغ التحصیلی دکتری 

 پرداخت تشویقی به مقالات دانشجویی دکتری 

فرم شماره 8 - فرم گزارش پیشرفت کاردانشجو به استادراهنما 

 
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری بورسیه وزارت علوم  
فرم معرفی درس به صورت مهمان ترمی برای سایر دانشگاه ها 
 فرم وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری جهت ارسال رساله به تحصیلات تکمیلی دانشکده  
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری ( جدید) بجای فرم های الف و ب
  
 فرم سمینار یک دانشجویان دکترا
 
 
 فرم سمینار دو دانشجویان دکترا
 
صورتجلسه ارایه سمینار دانشجویان دکتری
 
 فرم درخواست کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه
 
 فرم کار دانشجویی 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/11/16
تعداد بازدید:
7550
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.