فرم هاي دكتري
 فرم ها
فرم شركت در امتحان جامع جديد 
 
فرم موافقت با امتحان جامع دكتري 
 
فرم اعلام مشروح امتحان جامع دكتري 
 
فرم اعلام نتيجه امتحان جامع دكتري 
 
فرم نتيجه عدم قبولي در اولين امتحان جامع دكتري 
 
فرم دعوتنامه جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري 
 
فرم صورتجلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري 
 
فرم تاييد اصلاحات پيشنهاديه رساله دكتري 
 

 درخواست طرح وضعيت در شوراي دانشكده

 

 فرم استفاده از فرصت مطالعاتي كوتاه مدت دانشجويان دكتري

 

 فرم اعلام نمره سمينار دوره دكتري

 
 فرم تقاضاي انصراف ار تحصيل دانشجويان دكتري 

 فرم آگهي دفاع رساله دكتري

 
 فرم برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دكتري  

 فرم پيشنهاد عنوان رساله دكتري براي طرح در شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

 

 فرم تعيين استاد راهنما

 

 فرم داوري اوليه رساله دكتري

  

 فرم درخواست برگزاري جلسه دفاع رساله

  

 فرم درخواست حذف اضطراري درس

  
 درخواست تكميل مدارك پرونده آموزشي فارغ التحصيلي دكتري 

 فرم درخواست صدور كارت المثني

  
 پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي دكتري 

 فرم درخواست مرخصي تحصيلي با احتساب

  

 فرم شماره 8 - فرم گزارش پيشرفت كاردانشجو به استادراهنما

 
فرم گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان دكتري بورسيه وزارت علوم  
فرم معرفي درس به صورت مهمان ترمي براي ساير دانشگاه ها  
 فرم وضعيت آموزشي و پژوهشي دانشجويان دكتري جهت ارسال رساله به تحصيلات تكميلي دانشكده  
فرم درخواست برگزاري جلسه دفاع از رساله دكتري ( جديد) بجاي فرم هاي الف و ب
  
 فرم سمينار يك دانشجويان دكترا
 
 
 فرم سمينار دو دانشجويان دكترا
 
صورتجلسه ارايه سمينار دانشجويان دكتري
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/09
تعداد بازدید:
5509
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

تلفن مستقیم دانشکده فیزیک: 22857080

دورنگار دانشکده فیزیک:23064218

کدپستی: 49611-15418

تلفن پردیس علوم : 22853308

دورنگار پردیس علوم: 22853650

صندوق پستی: 1618-16315

واحد ریاست

معاونت آموزشی

سید فرهاد مسعودی

رئیس دانشکده

22857080

دکتر مهدی رادین

معاون آموزشی

23064242

فریدون خداوردی

رئیس دفتر

22857080
23064218

دکتر حسین حمزه پور

سرپرست تحصیلات تکمیلی

23064343

دکتر مهدی رادین

معاون آموزشی

23064242

مهدی محمد خانلو

سرپرست آموزش

23064273

22850273

دکتر محمود صمدپور

معاون پژوهشی

23064306

امین میرسالاری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

23064271

مهندس سعید زلقی

معاون مالی-اداری

23064205

محمود قوچی

کارشناس مقطع کارشناسی

23064270

معاونت مالی-اداری

معاونت پژوهشی

مهندس سعید زلقی

معاون مالی-اداری

23064205

دکتر محمود صمدپور

معاون پژوهشی

23064306

افرنگ اصغری

کارپرداز

23064200
22857016

فریدون خداوردی

کارشناس پژوهش

22857080

23064218

کیارش محالی

امین اموال

23064206

حسین سلیمانی

سرپرست مرکز کامپیوتر

23064444

احمد رجبی

امور عمومی و انبار

23064404

آرزو پوراحمدی

کارشناس مسئول کتابخانه

23064433
22853883

---

انتظامات پردیس

23064400

آزمایشگاه ها

عباس رحمانی

انتشارات

23064403

حمیدرضا میرمحمدی

آز فیزیک 1

23064341

روح الله قاسمی

خدمات

23064294

امین امیریان

آز فیزیک 2

23064342

 

انجمن فیزیک

23064419

علی کنزقی

آز فیزیک 2

23064430

دکتر سیما جوانی

پزشک پردیس

23064213
22857016

حسن جم نژاد

آز حالت جامد

23064346

گروه اتمی-نجوم

گروه ماده چگال

دکتر هادی هدایتی

مدیر گروه

23064337

دکتر رضا افضلی

مدیر گروه

 23064424

دکتر مهدی مشکوری

عضو هیات علمی

23064312

دکتر رضا افضل زاده

عضو هیات علمی

23064340

دکتر محمد محسن حاتمی

عضو هیات علمی

23064398

دکتر حسین حمزه پور

عضو هیات علمی

23064343

دکتر فاطمه رضایی

عضو هیات علمی

23064454

دکتر محمود جعفری

عضو هیات علمی

23064348

دکتر محمود صمدپور

عضو هیات علمی

23064306

دکتر مهدی واعظ زاده

عضو هیات علمی

23064334

دکتر جواد تقی زاده

عضو هیات علمی

 23064243

دکتر مجید واعظ زاده

عضو هیات علمی

23064333

گروه هسته ای

 

 

 

دکتر فاطمه سادات رسولی

مدیر گروه

23064396

 

 

 

دکتر مهدی رادین

عضو هیات علمی

23064242

 

 

 

دکتر فائزه رحمانی

عضو هیات علمی

23064458

 

 

 

دکتر سید فرهاد مسعودی

عضو هیات علمی

23064364

 

 

 

 

 

 

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.