مدیریت گروه ها
   
گروه آموزشی
مدیرگروه
پست الکترونیک
 هسته ای دکتر سید فرهاد مسعودیmasoudi@kntu.ac.ir
 ماده چگال دکتر رضا افضلی afzali@kntu.ac.ir
 اتمی مولکولی - نجوم دکتر فاطمه رضایی
fatemehrezaei@kntu.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1402/10/06
تعداد بازدید:
1169
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.