فهرست اسامی اساتید، کارشناسان بازنشسته و فقید دانشکده فیزیک


          
اساتید بازنشسته 
 نام: دکتر محمود
نام خانوادگی: صداقتی زاده
مرتبه علمی:
گروه آموزشی 
 
 نام: دکتر سید محسن
نام خانوادگی: صالح کوتاهی
مرتبه علمی:
گروه آموزشی 
 
 نام: دکتر محمد ابراهیم
نام خانوادگی: زالی
مرتبه علمی: 
گروه آموزشی: 
 
 نام: دکتر فرزاد
نام خانوادگی: تاییدی
مرتبه علمی:
گروه آموزشی:  
 
 نام: مهندس حسین
نام خانوادگی: مومن هروی
مرتبه علمی:
گروه آموزشی: 
 
 نام: مهندس محمد علی
نام خانوادگی: نیکخواه بهرامی
مرتبه علمی:
گروه آموزشی 
 
 نام: مهندس محمود
نام خانوادگی: حاجیان
مرتبه علمی:
گروه آموزشی 
 
 نام: مهندس علی
نام خانوادگی: عبدالصمدی
مرتبه علمی:
گروه آموزشی: 
 
 کارشناسان بازنشسته 
 نام: ابواقاسم
نام خانوادگی: اردکانیان
 
 نام: سید بهزاد
نام خانوادگی: حسام
 
 نام: فریبرز
نام خاوادگی: رنجبریان
 
اساتید فقید دانشکده 
 نام: دکتر مجید
نام خانوادگی: ابوالحسنی 
 
 نام: مهندس حسن
نام خانوادگی:  نبی فر
 
 نام: مهندس مسعود
نام خانوادگی: آروین 
 


تاریخ به روز رسانی:
1402/02/24
تعداد بازدید:
1204
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.