رئیس دانشکده
 
دکتر حسین حمزه پور
 
  
تلفن تماس دفتر ریاست: 73064170_021
تلفکس : 73064170_021
رایانامه: hamzehpour@kntu.ac.ir
وبگاه: http://wp.kntu.ac.ir/hamzehpour
آدرس: تهران، بزرگراه شهید زین الدین شرق، خروجی احسان، آخرین دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
کدپستی: 83911-16569
 
  رئیس دانشکده، بالاترین مقام اجرایی دانشکده است.
کلیه امور دانشکده تحت مدیریت ریاست محترم دانشکده و معاونین ایشان انجام می شود.
 
  شرح وظایف ریاست دانشکده  
 
 •  نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی
 • ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده
 • ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابعه
 • پیشنهاد بودجه سالیانه دانشکده
 • نظارت بر کار شوراهای مختلف دانشکده
 • ارزیابی فعالیت سالیانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه
 • پیشنهاد انتصاب معاونین دانشکده و مدیران گروهها به رئیس دانشگاه
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با معاونین دانشگاه جهت اجرای مقررات و ضوابط مربوط در دانشکده
 • نظارت بر عملکرد کادر غیرهیات علمی دانشکده وارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران واحدهای تابعه
 • بررسی و برآورد نیازهای مالی، استخدامی، تجهیزاتی و تحقیقاتی دانشکده و اعلام آن به مقامات مسئول سازمان مرکزی دانشگاه
 • شرکت در شوراهای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارشات شوراها به اعضای هیات علمی و کارکنان و احیاناً دانشجویان دانشکده در گردهمائی های مربوط
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/10/04
تعداد بازدید:
1452
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.