فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 23 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
photo_2024-02-27_09-34-23.jpg نام : محمد مهدی
نام خانوادگی: افشاری
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی:
پست الکترونیک : mm.afshari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
vaezzade.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: افضل زاده
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: ماده چگال
پست الکترونیک : afzalzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/afzalzadeh
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
afzali.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: افضلی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: ماده چگال
پست الکترونیک : afzali(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/afzali/
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
20240218_112221.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: انصاری فرد
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: اتمی مولکولی - نجوم
پست الکترونیک : m.ansari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Taghi.jpg نام : جواد
نام خانوادگی: تقی زاده فیروزجایی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: اتمی مولکولی - نجوم
پست الکترونیک : firouzjaee(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/firouzjaee
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Dr jafari.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: جعفری
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: ماده چگال
پست الکترونیک : jafari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/jafari
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
20230305134633_IMG_0243.JPG نام : محمد محسن
نام خانوادگی: حاتمی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: اتمی مولکولی - نجوم
پست الکترونیک : m_hatami(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hatami
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
20230305134224_IMG_0231.JPG نام : حسین
نام خانوادگی: حمزه پور
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: ماده چگال
پست الکترونیک : hamzehpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hamzehpour
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
harz2.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: رادین
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: هسته ای
پست الکترونیک : radin(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/harzchi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
9.jpg نام : فائزه
نام خانوادگی: رحمانی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: هسته ای
پست الکترونیک : frahmani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
20230305153905_IMG_0262.JPG نام : فاطمه سادات
نام خانوادگی: رسولی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: هسته ای
پست الکترونیک : rasouli(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
20230528_131608.jpg نام : فاطمه
نام خانوادگی: رضایی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: اتمی مولکولی - نجوم
پست الکترونیک : fatemehrezaei ( at sign ) kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
zholide.jpg نام : محمد حسین
نام خانوادگی: ژولیده حقیقی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: اتمی مولکولی - نجوم
پست الکترونیک : zhoolideh@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
samad.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: صمدپور
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: اتمی مولکولی - نجوم
پست الکترونیک : samadpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/samadpour
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
20230305152746_IMG_0247.JPG نام : سید فرهاد
نام خانوادگی: مسعودی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: هسته ای
پست الکترونیک : masoudi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/masoudi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
mashhon.jpg نام : سارا
نام خانوادگی: مشحون
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: ماده چگال
پست الکترونیک : mashhoun(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
mashcory.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: مشکوری
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: اتمی مولکولی - نجوم
پست الکترونیک : mahdi.mashkoori[at]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
photo_2024-02-27_12-16-59.jpg نام : هدی
نام خانوادگی: مقدسین
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی:
پست الکترونیک : h_moghadasin(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
20240217_141813.jpg نام : امین
نام خانوادگی: نصیری راد
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی:
پست الکترونیک : amin.nassiriraad(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
20240213_120917.jpg نام : احسان
نام خانوادگی: نوروزی فر
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: ماده چگال
پست الکترونیک : noruzifar(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
004.jpg نام : هادی
نام خانوادگی: هدایتی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: اتمی مولکولی - نجوم
پست الکترونیک : hedayati@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/NHedayati
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
majidphoto01.jpg نام : مجید
نام خانوادگی: واعظ زاده
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: ماده چگال
پست الکترونیک : majid(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : -
رزومه علمی : -
تلفن داخلی : -
<<   <  1 2  >   >>