فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 19 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
vaezzade.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: افضل زاده
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: فیزیک ماده چگال
پست الکترونیک : afzalzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/afzalzadeh
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
afzali.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: افضلي
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فيزيك ماده چگال
پست الکترونیک : afzali(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/afzali/
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Taghi.jpg نام : جواد
نام خانوادگی: تقی زاده فیروزجایی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: گرانش و کیهان شناسی
پست الکترونیک : firouzjaee(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/firouzjaee
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Dr jafari.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: جعفري
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فيزيك ماده چگال
پست الکترونیک : jafari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/jafari
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
20230305134633_IMG_0243.JPG نام : محمد محسن
نام خانوادگی: حاتمی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: پلاسما
پست الکترونیک : m_hatami(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hatami
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
20230305134224_IMG_0231.JPG نام : حسین
نام خانوادگی: حمزه پور
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: فیزیک ماده چگال
پست الکترونیک : hamzehpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hamzehpour
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
harz2.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: رادین
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: هسته ای
پست الکترونیک : radin(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/harzchi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
9.jpg نام : فائزه
نام خانوادگی: رحماني
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: هسته اي كاربردي
پست الکترونیک : frahmani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
20230305153905_IMG_0262.JPG نام : فاطمه سادات
نام خانوادگی: رسولی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: هسته ای کاربردی
پست الکترونیک : rasouli(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
20230528_131608.jpg نام : فاطمه
نام خانوادگی: رضایی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: اپتیک-لیزر
پست الکترونیک : fatemehrezaei ( at sign ) kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
zholide.jpg نام : محمد حسین
نام خانوادگی: ژولیده حقیقی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: نجوم و اختر فیزیک
پست الکترونیک : zhoolideh@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
samad.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: صمدپور
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: نانو فیزیک
پست الکترونیک : samadpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/samadpour
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
20230305152746_IMG_0247.JPG نام : سید فرهاد
نام خانوادگی: مسعودی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: هسته ای کاربردی
پست الکترونیک : masoudi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/masoudi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
نام : سارا
نام خانوادگی: مشحون
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: ماده چگال
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
mashcory.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: مشکوری
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: نانو فیزیک
پست الکترونیک : mahdi.mashkoori[at]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
نام : احسان
نام خانوادگی: نوروزی فر
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: ماده چگال
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
004.jpg نام : هادی
نام خانوادگی: هدایتی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: نجوم و اختر فیزیک
پست الکترونیک : hadi.hedayati(at-sign)gmail.com
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/NHedayati
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
majidphoto01.jpg نام : مجید
نام خانوادگی: واعظ زاده
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: فیزیک ماده چگال
پست الکترونیک : majid(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : -
رزومه علمی : -
تلفن داخلی : -
mehdi.bmp نام : مهدی
نام خانوادگی: واعظ زاده
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: فیزیک حالت جامد
پست الکترونیک : mehdi(at-sin)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : -
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
<<   <  1  >   >>