فرم های مورد نیاز اعضای هیات علمی

 فرم های و جداول مورد نیاز اعضای محترم هیئت علمی

کنفرانسها


  فرم درخواست شركت در كنفرانس داخل كشور


  فرم درخواست شركت در كنفرانس خارجي


  فرم درخواست پرداخت هزينه هاي شركت در كنفرانس خارجي و تسويه حساب


  درخواست شرکت در همایش خارجی - فرم های حراست

فرصت مطالعاتی

  فرم پرسشنامه فرصت مطالعاتي

طرحهای پژوهشی

  فرم هزينه هاي اجراي طرح  

  فرم  ارزيابي طرحهاي پژوهشي در شوراي دانشكده

  فرم های انتخاب پژوهشگر نمونه

آیین نامه ها

 

  آيين نامه ضوابط تشويقي فعاليتهاي پژوهشي اعضاء هيات علمي

تاسیس رشته و آزمایشگاه

  فرم تاسيس آزمايشگاه

  فرم شناسنامه آزمايشگاههاي تحقيقاتي

ترفیع

  فرم ترفيع ساليانه   جدید!

ارتقاء

 


  آیین نامه جدید ارتقاء   جدید!

 

  آیین نامه ارتقاء

 

 فرم های مورد نیاز جهت ارتقاء

استخدام

  فرم های استخدام، گزينش استاد

 

تاریخ به روز رسانی:
1392/08/18
تعداد بازدید:
6383