آیین نامه های آموزشی دکتری
آيين نامه هاي آموزشي
دستورالعمل اجرايي دوره دكتري ورودي 89 و بعد  
دستورالعمل اجرايي دوره دكتري ورودي 93 و بعد 

 الحاقيه دستورالعمل اجرايي دوره دكتري (پژوهش محور)

آئين نامه پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي  
  دستورالعمل اجرايي دوره دكتري ورودي 95 و بعد  
  
  
تاریخ به روز رسانی:
1396/05/13
تعداد بازدید:
5818