آیین نامه های آموزشی کارشناسی ارشد

آيين نامه هاي آموزشي

 آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد

 آئين نامه تغيير شيوه از آموزش محور به آموزشي- پژوهشي

 آيين نامه وزارتي پذيرش دكتري بدون آزمون - استعداد درخشان 

آئين نامه آموزشي كارشناسي ارشد سال94 به بعد
  آئين نامه پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي 
دستور العمل اجرائي آموزشي دانشكده فيزيك
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/28
تعداد بازدید:
6576