فرم های کارشناسی ارشد
فرم ها

 فرم اعلام نمره سمينار كارشناسي ارشد

 

 فرم اخذ تكدرس به صورت ميهمان

 

 فرم آگهي دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 فرم پيشنهاديه پايان نامه كارشناسي ارشد - فرم شماره 1

 

 فرم تعيين استاد راهنماي پايان نامه

 
 فرم تقاضاي انصراف ار تحصيل دانشجويان كارشناسي ارشد 

 فرم درخواست حذف اضطراري دانشجويان تحصيلات تكميلي

 
 

 فرم درخواست صدور كارت المثني

  
  فرم درخواست برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد 

 فرم درخواست طرح وضعيت در كميسيون موارد خاص دانشگاه

  فرم درخواست تكميل مدارك پرونده آموزشي فارغ التحصيلي كارشناسي ارشد 

 پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي كارشناسي ارشد 

 فرم درخواست مرخصي تحصيلي با احتساب سنوات

 

 فرم معرفي درس به صورت ميهمان ترمي براي ساير دانشگاهها

 معيارهاي ارزيابي پايان نامه كارشناسي ارشد توسط داوران

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/28
تعداد بازدید:
6809