• 1394/11/18
  • 1394/11/18
  • 1394/11/18
اخبار و اطلاعیه ها
آئين رونمايي از كتاب به همراه سخنراني استاد برجسته جناب آقاي دكتر مهدي گلشني
انجمن خلا ايران با همكاري انجمن هسته اي و دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي سمينار آشنائي با دانش و فناوري خلا را برگزار مي كند
برگزاري سمينار آشنايي با آشكارسازي و طيف نگاري نوترون
سخنراني علمي با موضوع يادگيري ماشين در فيزيك
زمان ثبت نام دانشجويان نو ورود
تاريخ انتخاب واحد براي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتراي ورودي 1397 روز يكشنبه مورخ 25/06/1397 از ساعت 00/9 صبح الي 00/15 مي باشد
مراحل ثبت نام و زمان بندي مراجعه حضوري پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد دانشكده فيزيك
ثبت نام دانشجويان ابتدا به صورت الكترونيكي و سپس به صورت حضوري انجام خواهد شد.
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
خيابان شريعتي - خيابان شهيد مجتبايي - كوچه شهيد كاويان - پرديس علوم 


تلفن پرديس علوم : 22853308
تلفن مستقيم دانشكده فيزيك: 22857080   
شماره دورنگار مستقيم دانشكده فيزيك:23064218  
دورنگار پرديس علوم: 22853650   
كدپستي: 49611-15418 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.