• 1394/11/18
  • 1394/11/18
  • 1394/11/18
  • 1394/11/18
  • 1394/02/01
  • 1394/02/01
اخبار و اطلاعیه ها
دعوت مي شود از پذيرفته شدگان دكتري بدون آزمون ( استعدادهاي رخشان) كه در روز دوشنبه مورخ 20/ 95/10 در ساعت 13 تا 14 جهت انجام مصاحبه در دانشكده فيزيك حضور يابند
تبريك موفقيت به اخذ تاييديه دانش بنيان به جناب آقاي دكتر افضل زاده
قابل توجه دانشجويان متقاضي دوره دكتري فيزيك حالت جامد و هسته اي سال 1395
روز سه شنبه مورخ .....
روز دوشنبه مورخ .....
سخنرانی عمومی دانشکده فیزیک تحت عنوان گرمایش زمین و دی اکسید کربن
تاریخ مصاحبه دانشجویان دکتری ....
تاریخ مصاحبه دانشجویان دکتری ......
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.