اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعيه شماره 4 دانشكده فيزيك در رابطه با پذيرفته شدگان آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1397
اطلاعيه شماره 3 در رابطه با پذيرفته شدگان آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1397
اطلاعيه شماره 2 دانشكده فيزيك در رابطه با پذيرفته شدگان آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1397
ثبت نام حضوري پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي سال 96
جدول زمان بندي ثبت نام حضوري ازكليه پذيرفته شدگان دكتري وارشد سال96
ثبت نام حضوري از كليه پذيرفته شدگان از طريق آزمون و بدون آزمون (استعداد درخشان) روزانه و نوبت دوم، كه مرحله اول ثبت نام الكترونيكي خود را انجام داده اند، مطابق با جدول زمان بندي ذيل صورت مي پذيرد
اطلاعيه شماره 4- ليست تكميلي زمان بندي مصاحبه داوطلبان دكتري 96 گرايش حالت جامد
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
خيابان شريعتي - خيابان شهيد مجتبايي - كوچه شهيد كاويان - پرديس علوم 


تلفن پرديس علوم : 22853308
تلفن مستقيم دانشكده فيزيك: 22857080   
شماره دورنگار مستقيم دانشكده فيزيك:23064218  
دورنگار پرديس علوم: 22853650   
كدپستي: 49611-15418 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.