• 1394/11/18
  • 1394/11/18
  • 1394/11/18
اخبار و اطلاعیه ها
ثبت نام حضوري پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي سال 96
جدول زمان بندي ثبت نام حضوري ازكليه پذيرفته شدگان دكتري وارشد سال96
ثبت نام حضوري از كليه پذيرفته شدگان از طريق آزمون و بدون آزمون (استعداد درخشان) روزانه و نوبت دوم، كه مرحله اول ثبت نام الكترونيكي خود را انجام داده اند، مطابق با جدول زمان بندي ذيل صورت مي پذيرد
اطلاعيه شماره 4- ليست تكميلي زمان بندي مصاحبه داوطلبان دكتري 96 گرايش حالت جامد
ليست تكميلي زمان بندي مصاحبه داوطلبان دكتري 96 گرايش هسته اي كه ثبت نام اوليه خود را در مرحله دوم بعد از 8 خرداد 96 انجام داده اند
دغوت ميشود از داوطلبان شركت در مصاحبه در روز يكشنبه 21 خرداد ماه از ساعت 9.30 تا 17 در دانشكده حضور يابند.
زمان بندي مصاحبه داوطلبان دوره دكتري فيزيك گرايش حالت جامد ( روزانه و نوبت دوم) و استعداد درخشان در روز يكشنبه 21 خرداد ماه 96
زمان بندي مصاحبه داوطلبان دوره دكتري فيزيك گرايش هسته اي (روزانه و نوبت دوم) و استعداد درخشان در روز يكشنبه 21 خرداد ماه 96
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.