اطلاعيه شماره 4- ليست تكميلي زمان بندي مصاحبه داوطلبان دكتري 96 گرايش حالت جامد

 

زمان بندي مصاحبه داوطلبان دوره دكتري فيزيك گرايش حالت جامد ( روزانه و نوبت دوم) و استعداد درخشان در روز يكشنبه 21 خرداد ماه 96 به شرح ذيل مي باشد:

گرايش فيزيك حالت جامد

 

18-17

رضايي بيبالان مريم

كارگران امير

مظللوم ديزجي بهاره

ايماني قينرجه عبدالله

بازيان مرجان

 

 

استعداد درخشان

 

18.30-18

برقي جانباز نيلوفر

يارجو صدف

 

 

 

 

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده فيزيك

تعداد بازدید:
198
تاریخ:
1396/03/20
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
خيابان شريعتي - خيابان شهيد مجتبايي - كوچه شهيد كاويان - پرديس علوم 


تلفن پرديس علوم : 22853308
تلفن مستقيم دانشكده فيزيك: 22857080   
شماره دورنگار مستقيم دانشكده فيزيك:23064218  
دورنگار پرديس علوم: 22853650   
كدپستي: 49611-15418 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.