پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد

 

رساله‌های کارشناسی ارشد گروه هسته ای دانشکده فیزیک در بازه زمانی 1399-1391
 

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

دانشجو

سال فارغ‌­التحصیلی

طراحی مفهومی سیستم تولید باریکه فوتونی با استفاده از شتاب دهنده الکترون MeV 4-6 به منظور کاربرد در سامانه بازرسی کامیون مدل سیار و ارائه طرح حفاظ پرتوی آن

فائزه رحمانی

سحر عماری اله یاری

1399

بررسی دوز ناشی از محصولات برهم کنش های هسته ای در درمان به روش هادرون­تراپی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

سیدمحسن صالح کوتاهی

نجمه بختیاری

طراحی و شبیه سازی حفاظ نانو کامپوزیتی برای غده تیروئید در تابش های درمانی به روش مونت کارلو

سیدمحسن صالح کوتاهی، فاطمه سادات رسولی

علیرضا ارزبکی

مطالعه پراکندگی کشسان دوترون-دوترون در انرژی های پایین توسط نظریه میدان موثر

مهدی رادین

محمد حسین فرزین

طراحی و ساخت حفاظ کامپوزیتی نوترون با قابلیت قالب ریزی به روش پلیمریزاسیون درجا

سید فرهاد مسعودی

شقایق شهرام

1398

مطالعه ویژگی های حفاظ سازی نانو کامپوزیت پلی کربنات - اکسید بیسموت pc-bi2o3 برای پرتوهای گاما در حوزه پزشکی هسته ای

سیدمحسن صالح کوتاهی

روژین مهرآرا

شبیه سازی درمان تومورهای سرطانی با استفاده از چشمه ید-125 به روش براکی تراپی و بکارگیری روش مونت کارلو

سیدمحسن صالح کوتاهی

محمدحسین تفضلیان

ژرفای ماده تاریک   

محمود صداقتی زاده

محسن بیگدلی

امکان سنجی استفاده از شتابدهنده سیکلوترون کرج به منظور استفاده در نوترون درمانی

سید فرهاد مسعودی

محمدرضا سنائی

1397

بررسی اثر چگونگی توزیع نانو ذرات طلا بر روی پرتودرمانی با استفاده از کد MCNP

سید فرهاد مسعودی

فهیمه سادات دریاباری

بررسی اثر موقعیت مکانی بدن انسان بر روی دوز دریافتی از سنگ های گرانیتی مورد استفاده در ساختمان

سید فرهاد مسعودی

مطهره کفالتی

طراحی مفهومی سیستم اندازه گیری اکتیویته مواد غذایی برای اندازه گیری 134Cs، 137Cs،40Kو131I

فائزه رحمانی

سعید داغینه

طراحی مفهومی سامانه جستجوگر چشمه ی رادیوایزوتوپی گاما

فائزه رحمانی

علی فرزانه پور الوارس

بکارگیری پتانسیل نسبیتی در سیستم مقید سه نوکلئونی

مهدی رادین

کامیار محسنی

ارزیابی عملکرد نرم افزار پریمو از طریق مقایسه نتایج این نرم افزار با اندازه گیری عملی

محمود صداقتی زاده

مهدی مهدوی پویا

آنالیز اثر دما، خلا و برن - آپ ( فرسایش سوخت ) بر روی پارامتر ارزش راکتیویته میله های کنترل راکتور تهران

سید فرهاد مسعودی

مائده یاری

1396

طراحی طیف نوترونی حرارتی با استفاده از شتابدهنده های خطی با انرژی های مختلف

سید فرهاد مسعودی

هدیه سادات قیاسی

بهینه سازی انرژی نوترونهای تولیدی از چشمه های فوتونوترون جهت استفاده در مین یابی

سید فرهاد مسعودی

کامران آقایی زاده

طراحی مجموعه شکل دهنده طیف نوترونی با استفاده از کند کننده های چند لایه ای جهت استفاده در BNCT

مهدی رادین،

سید فرهاد مسعودی

فاطمه شفیعیان

طراحی هدف بهینه به منظور تولید 99mTc با استفاده از اندرکنش فوتونوترونی با شتابدهنده الکترون

فائزه رحمانی

علی تعقیبی خطبه سرا

طراحی مفهمومی آنالیز فعالسازی نوترون با گامای آنی در راکتور تحقیقاتی تهران جهت کاربرد در BNCT

فائزه رحمانی

کامران بابائیان

طراحی مفهومی نگاره گر (سوند ) نوترون - گاما به منظور سنجش نسبیت کربن به اکسیژن در سازندهای نفت خیز

فائزه رحمانی

علی روحی سه ساری

طراحی نازل جهت درمان تومورهای کبد با استفاده از پرتو پرتون

محمود صداقتی زاده

سید امین چشمی

بررسی و بهینه سازی شار نیوترون جهت درمان سرطان تیروئید با استفاده از BNCT

محمود صداقتی زاده

مهدی نجاری مزرعه

شبیه سازی درمان تومورهای عمقی با استفاده از براکی تراپی نوترونی با بکار گیری روش مونت کارلو

سیدمحسن صالح کوتاهی

حسن بخشنده

کاربرد پتانسیل موثر تکانه پایین V low k در سیستم مقید چهار جسمی

مهدی رادین

فرزانه نظری

1395

کاربرد پتانسیل موثر تکانه پایین( V (low k در فرایند تفکیک پروتون - دوترون

مهدی رادین

حسین محسنی

حل عددی معادله گراد - شفرانوف در دستگاه مختصات شار

مهدی رادین

احسان آهن

آنالیز اثر میله های کنترل بروی کالیبراسون آشکارسازهای نوترونیک در اندازه گیری قدرت راکتور تهران

سید فرهاد مسعودی

زهرا برومند

آنالیز اثر میله های کنترل راکتور تهران بر روی پارامترهای ایمنی راکتور

سید فرهاد مسعودی

مینا ترابی

طراحی مفهومی نگاره گر گاما- گاما به منظور سنجش چگالی سازند

فائزه رحمانی

مسرور نادری درباغشاهی

طراحی مفهموی نگاره گر (سوند ) نوترون - نوترون حرارتی به منظور سنجش تخلخل در سازندهای نفت خیز ( با اندازه گیری شاخص هیدروژن )

فائزه رحمانی

هدی درویش متولی

طراحی ویگلر چند چند قطبی حلقه انبارش چشمه نور ایران (سنکروترون ایران)

محمود صداقتی زاده

مینا عباسلو

تعیین غلظت عناصر موجود در چند نمونه از گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان قند خون (دانه شنبلیله، چای سبز، گزنه ...) با استفاده از روش فعال سازی نوترونی

سیدمحسن صالح کوتاهی

ندا سلطانمرادی

تعیین غلظت عناصر موجود در چند نمونه گیاه دارویی پایین آورنده چربی خون (آویشن، تخم شوید، برگ کاسنی و...) با استفاده از روش فعال سازی نوترونی

سیدمحسن صالح کوتاهی

فهیمه شمشادی پورماسوله  

بهینه سازی چشمه های نوترونی بر پایه شتاب دهنده خطی لیناک جهت درمان تومورهای پوستی

محمدمحسن حاتمی،

سید فرهاد مسعودی

مریم حریف بیلندی

1394

بررسی قابلیت چشمه های مختلف نوترونی جهت استفاده در مین یابی با کد MCNP

سید فرهاد مسعودی

سحر طاهری

شبیه سازی درمان تومر مری به روش براکی تراپی با استفاده از چشمه ی 23-Ir به کمک کد MCNPX

سید فرهاد مسعودی

شکوفه براتیان

بررسی تاثیرات رادیوداروی کلوئیدی فسفر -32 ( وبعضی رادیونوکلئیدی های دیگر ) به روش رادیو سینووکتومی در رماتیسم مفصلی زانو

محمود صداقتی زاده

ساناز نجاتی گل بازوئی

بررسی ودرمان سرطان متاستاتیک کبد از روش BNCT

محمود صداقتی زاده

لیلا رجبلو

طراحی نازل جهت درمان تومورهای مغزی با استفاده از پرتو پروتون

محمود صداقتی زاده

زینب نیشابوری

کنترل میزان صدمات میله های سوخت با استفاده از اطلاعات حرارتی قلب راکتور در نیروگاه اتمی بوشهر

سیدمحسن صالح کوتاهی

یوسف یوسفی مرزدشت

بررسی دز جذبی در ارگان های غیر متعارف بیمار در حین نوترون درمانی با باریکه نوترونی راکتور تهران

سیدمحسن صالح کوتاهی

حسین جراحی

تعیین غلظت 232-توریم، 226-رادیوم، 40-پتاسیم در نمونه های خاک استانهای گلستان و مازندران به روش اسپکترومتری پرتوهای گام

سیدمحسن صالح کوتاهی

پیمان لطفعلی نژاد

طراحی چشمه پروتون جهت درمان تومورهای چشمی ومحاسبات دزیمتری با استفاده از کد MCNP

سید فرهاد مسعودی

شیوا کشازرع

1393

بهینه سازی درمان تومور کبد با استفاده از چشمه های نوترونی بوسیله کد MCNP

سید فرهاد مسعودی

سعیده گروسی شریف آبادی

نمایش معادله فدیف در فضای تکانه هلیسیتی برای پراکندگی سیستم های سه نوکلئونی

مهدی رادین

صادق عظیمی ده علی

بهینه سازی طراحی رادیو داروهای جدید  

سیدمحسن صالح کوتاهی

محمدجواد شفیعی

شبیه سازی وبهینه سازی یک سیستم تولید نوترون در درمان سرطان ریه به روش BNCT

محمود صداقتی زاده

محمدرسول نصرتی

بهینه سازی مجموعه شکل دهنده طیف حاصل از چشمه 7Li(p،n)7 Be جهت استفاده در BNCT

سید فرهاد مسعودی

زهرا احمدی گنجه

1392

رشد سطوح ناهموار وبررسی رسانندگی الکتریکی آن

سید فرهاد مسعودی، حسین حمزه پور

الهام شرف الدینی

نمایش معادله فدیف در فضای تکانه هلیسیتی برای حالت مقید سه نوکلئونی

مهدی رادین

بهناز بهزادمقدم

دور حضوری کوانتومی در سیستم های نقاط کوانتومی یک بعدی گونه و اثر اتلاف

سیدمحسن صالح کوتاهی، رضا افضلی

میثم عبدلی

بررسی و بهینه سازی شار مورد نیاز برای مداوا کردن بعضی از ناهنجاری های ایجاد شده در کبد به روش BNCT

محمود صداقتی زاده

سعیده سادات میرعمادی

مطالعه ی اثر چشمه ی فوتونوترونی در بررسی درمان ملانومای پوستی به روش BNCT

محمود صداقتی زاده

مونا ذوالفقاری

بهینه سازی طیف مورد استفاده در Bnct حاصل از چشمه های فوتونوترون با استفاده از کد MCNP

سید فرهاد مسعودی

فاطمه ترابی

1391

طراحی اتاق درمان BNCT برای چشمه مولد نوترون D-T

سید فرهاد مسعودی

مهدی پوریاوی

بررسی امکان ترکیب روشهای هسته ای برای تعیین مین های زمین های زمینی با استفاده از کد mcnp

سید فرهاد مسعودی

مسعود قشمی

محاسبه سه بعدی اثر سه نوکلئونی tucson-melbourne در فرایند تفکیک پروتون - دوترون

مهدی رادین

حسن قاسمی

طراحی مدلی برای تخمین آهنگ خاموشی یک راکتور تحقیقاتی با در نظر گرفتن خطای انسانی و خطای سخت افزار در سیستم حفاظت راکتور

محمود صداقتی زاده

محدثه حجتی

مکان سنجی استفاده از لیزهای پرتوان جهت درمان به روش BNCT و FNT

محمود صداقتی زاده

سید احمد حسینی بغدادآباد

بررسی و شبیه سازی محل استقرار مواد مخدر در جداره های یک ساختار بندی نوعی با استفاده از کد MCNP

محمود صداقتی زاده

امین دژاکام

تحلیل یک بعدی برهم کنش جمعی در لیزر الکترون آزاد با ویگلر هلیکال

سیدمحسن صالح کوتاهی

مجید حسینعلی نژاد

تدوین یک برنامه ی کامپیوتری به منظور پرتو دهی ساکن محصولات در سامانه ی پرتو دهی IR-136

سیدمحسن صالح کوتاهی

فاطمه حسینی

تاریخ به روز رسانی:
1399/09/26
تعداد بازدید:
3636