مراحل دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري و فرم هاي آن
 ردیفمسئول انجام
ملاحظات 
 1
 دانشجو با هماهنگی
استاد راهنما 
 تکمیل فرم های " تقاضای شرکت در جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری " و تحویل آن؛ به همراه نسخه ای از پیشنهادیه رساله دکتری به مدیر گروه
 2
 مدیر گروه
 - طرح موضوع در شورای گروه به منظور بررسی پیشنهادیه رساله دکتری و احراز شرایط اولیه لازم و انتخاب داوران
 - تحویل مدارک به معاون آموزشی دانشکده 
 3 معاون آموزشی طرح موضوع در شورای آموزشی دانشکده به منظور بررسی نظر گروه و معرفی نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده
 4
 دانشجو با هماهنگی
استاد راهنما 
 تذکر : حداقل دو هفته قبل از جلسه دفاع، تحویل رساله به استاد ممتحن الزامی میباشد. 
 5
کارشناس تحصیلات تکمیلی    
 تهیه دعوت نامه کمیته ممتحنین و تحویل به دانشجو
تاریخ به روز رسانی:
1400/04/19
تعداد بازدید:
6123
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.