فرم هاي كارشناسي
فرم ها

 فرم درخواست پروژه كارشناسي فرم درخواست حذف اضطراري درس فرم درخواست صدور كارت المثني


 فرم درخواست مرخصي تحصيلي با احتساب سنوات
 فرم درخواست معرفي به استاد

 
  قابل توجه دانشجويان كارشناسي ورودي 94 و 95
 (فرم وضعيت آموزشي را بر اساس فايل PDF تكميل كرده و تحويل آموزش دهيد)
  
 
 قابل توجه دانشجويان كارشناسي ورودي 93 و قبل از آن
 (فرم وضعيت آموزشي را بر اساس فايل PDF تكميل كرده و تحويل آموزش دهيد)
  
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/15
تعداد بازدید:
2645
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
خيابان شريعتي - خيابان شهيد مجتبايي - كوچه شهيد كاويان - پرديس علوم 


تلفن پرديس علوم : 22853308
تلفن مستقيم دانشكده فيزيك: 22857080   
شماره دورنگار مستقيم دانشكده فيزيك:23064218  
دورنگار پرديس علوم: 22853650   
كدپستي: 49611-15418 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.