مديريت گروه ها

گروه آموزشي

مدير گروه

آدرس پست الكترونيكي

حالت جامد

دكتر حسين حمزه پور

hamzehpour@kntu.ac.ir

هسته اي

دكتر مهدي رادين

radin@kntu.ac.ir

گرانش واتمي مولكولي

 

 

نجومي

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/07/15
تعداد بازدید:
2595
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
خيابان شريعتي - خيابان شهيد مجتبايي - كوچه شهيد كاويان - پرديس علوم 


تلفن پرديس علوم : 22853308
تلفن مستقيم دانشكده فيزيك: 22857080   
شماره دورنگار مستقيم دانشكده فيزيك:23064218  
دورنگار پرديس علوم: 22853650   
كدپستي: 49611-15418 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.