فرم هاي امور دانشجويي

 

 فرم هاي دانشجويان  
     فرم مشخصات دانشجويان شبانه
       فرم دانشجويان روزانه متقاضي وام
      فرم تعهدنامه
       فرم تقاضاي وام از بنياد علوي

    فرم دعوت نامه و تحويل مدارك  

 

تاریخ به روز رسانی:
1392/09/20
تعداد بازدید:
4893
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
خيابان شريعتي - خيابان شهيد مجتبايي - كوچه شهيد كاويان - پرديس علوم 


تلفن پرديس علوم : 22853308
تلفن مستقيم دانشكده فيزيك: 22857080   
شماره دورنگار مستقيم دانشكده فيزيك:23064218  
دورنگار پرديس علوم: 22853650   
كدپستي: 49611-15418 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.